Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ผลิตน้ำมัน
ผลการค้นหา ผลิตน้ำมัน : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 122 รายการ
ผลิตน้ำมันไบโอดีเซล
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระโขนง ต.บางจาก
ผลิตน้ำมันหล่อลื่นและจาระบี
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.ช่องนนทรี
ผลิตน้ำมันผสมสีสำหรับทาไม้
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ผลิตน้ำมันทาไม้ ตรา "ปลาตะเพียน"
จ.กรุงเทพมหานคร อ.สาทร ต.ทุ่งมหาเมฆ
เคมีภัณฑ์(น้ำยาล้างห้องน้ำ ล้างสุขภัณฑ์ ทำความสะอาดกลิ่น ฆ่าเชื้อฟอกขาว ลอกแว็กซ์ และผงขัด) ผลิตผงซักฟอก,ผลิตน้ำมันกลั่น
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ผลิตน้ำมันพืชและเนยเทียม ได้เดือนละ 200 ตัน
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.เทพารักษ์
ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากเศษพลาสติก
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษาใหม่
ซ่อมและล้างถังบรรจุเคมีภัณฑ์ที่ผ่านการใช้แล้วด้วยตัวทำละลาย นำน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วมาผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรม เพื่อผลิตน้ำมันหยอดทิ้งและเชื้อเพลิงทดแทน คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่กำหนดในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) บดย่อยพลาสติก
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.ราชาเทวะ
ผลิตน้ำมันกรดสูง น้ำมันกลั่นกรดสูง ไขน้ำมันรำข้าวและไขมันน้ำมันรำข้าว
จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง ต.สำโรงกลาง
ผลิตน้ำมันชักเงา น้ำยาล้างสี ทินเนอร์ น้ำมันซักแห้ง น้ำมันสน เจือจางสี สกัดน้ำมันจากพืช
จ.สมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ ต.บ้านคลองสวน
ผลิตน้ำมันพืช กากน้ำมันพืช และทำขวดพลาสติก
จ.สมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ ต.ปากคลองบางปลากด
ผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์ด้วยวิธีผสม
จ.สมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ ต.ปากคลองบางปลากด
ผลิตน้ำมันหล่อลื่น
จ.สมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ ต.ปากคลองบางปลากด
ผลิตน้ำมันพืช น้ำมันหมู
จ.สมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ ต.ในคลองบางปลากด
ดัดแปลง ปรับปรุง ซ่อมแซม รีไซเคิล ถัง ยาง และพลาสติก, ผลิตน้ำมันผสมยาง น้ำมันหยอดทิ้ง และเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ำมันใช้แล้ว, คัดแยกวัสดุไม่ใช้แล้ว อัดเศษโลหะ เศษกระดาษ
จ.สมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ ต.ในคลองบางปลากด
ผลิตน้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์เบนซินสองจังหวะและน้ำมันหล
จ.นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี ต.ตลาดขวัญ
ผลิตน้ำมันสังเคราะห์ (เชื้อเพลิงทดแทน) จากพลาสติกที่ใช้แล้วด้วยกระบวนการ Pyrolysis
จ.นนทบุรี อ.ไทรน้อย ต.คลองขวาง
ผลิตน้ำมันพืช น้ำมันสำหรับประกอบอาหารและผลพลอยได้ ทำอาหารสัตว์จากกากถั่วเหลือง
จ.นนทบุรี อ.ปากเกร็ด ต.บ้านใหม่
ผลิตน้ำมันรำ(ดิบ) น้ำมันพืชจากเมล็ดฝ้าย และบรรจุน้ำมันพืช
จ.นนทบุรี อ.ปากเกร็ด ต.บ้านใหม่
ผลิตน้ำมันหล่อลื่น และจารบี
จ.ปทุมธานี อ.ธัญบุรี ต.บึงน้ำรักษ์
1 2 3 4 5 6 7
THE LINE