Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ลั
ผลการค้นหา ลั : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 27788 รายการ
ลับมีดตัดกระดาษ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
ทำสลัก แป้นเกลียว
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
ปักชื่อเครื่องหมาย ตรา และสัญญลักษณ์ต่าง ๆ (จำนวนจักรปัก 21 เครื่อง)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.บ้านพานถม
ประกอบตลับเทป อัดเสียงลงในเทป และประกอบเครื่องขยายเสียง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.บ้านพานถม
ทำสกรู น๊อต สลั
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดสามพระยา
ทำท่อไอเสียรถยนต์ ทำเหล็กกันหลังคายุบในรถยนต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.ดุสิต
ทำเครื่องเรือนจากโลหะ เช่น โครงหลังคากันสาดอะลูมินียมฯ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.สวนจิตรลดา
กลึงของใช้เล็ก ๆ จากโลหะ เช่น เพลา สลัก ฯ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.ถนนนครไชยศรี
ทำสลัก แป้นเกลียว บู๊ช น๊อต สกรู
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.ถนนนครไชยศรี
กลึงของใช้เล็ก ๆ จากโลหะ เช่น เพลา สลัก ฯลฯ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.ถนนนครไชยศรี
สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวเพิ่มขึ้น 154 เกวียน/วัน รวมกับของเดิมเป็น 250 เกวียน/วัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 250 เกวียน/วัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 25 เกวียน/วัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.หนองจอก
สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 1 เกวียน/วัน)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.คลองสิบ
แกะสลักไม้ และทำวงกบประตู หน้าต่าง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.โคกแฝด
ทำชิ้นส่วนอุปกรณ์ อะไหล่ของเครื่องยนต์ เครื่องจักร เช่น น๊อต สกรู สลัก และชุบโลหะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.โคกแฝด
ผลิตชิ้นส่วนตัวถังโลหะสำหรับรถยนต์นั่ง กำลังการผลิตได้ปีละ 70,000 ชุด
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.โคกแฝด
ผลิตพลังงานไฟฟ้าขยายส่วนซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.โคกแฝด
สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 10 เกวียน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.คู้ฝั่งเหนือ
สีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 16 เกวียน/วัน)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.คู้ฝั่งเหนือ
THE LINE