Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ สีข้าว
ผลการค้นหา สีข้าว : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 35588 รายการ
ทำชิ้นส่วนของเครื่องสีข้าวและประกอบเครื่องสีข้าว
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.บวรนิเวศน์
ทำชิ้นส่วนของเครื่องสีข้าวและประกอบเครื่องสีข้าว
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.บวรนิเวศน์
สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวเพิ่มขึ้น 154 เกวียน/วัน รวมกับของเดิมเป็น 250 เกวียน/วัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 250 เกวียน/วัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 25 เกวียน/วัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.หนองจอก
สีข้าว
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.หนองจอก
สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 1 เกวียน/วัน)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.คลองสิบ
สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 10 เกวียน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.คู้ฝั่งเหนือ
สีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 16 เกวียน/วัน)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.คู้ฝั่งเหนือ
สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวเพิ่มขึ้นเป็น 60 เกวียน/วัน รวมกับของเดิมเป็น 80 เกวียน/วัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.คู้ฝั่งเหนือ
สีข้าว รวมกำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวเพิ่มขึ้นเป็น 130 เกวียน/วัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 120 เกวียน/วัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
สีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 1/2 เกวียน/วัน)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางรัก ต.บางรัก
สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวได้ 8 เกวียน/วัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.อนุสาวรีย์
สีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 120 เกวียน/ปี)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.อนุสาวรีย์
ทำชิ้นส่วนประกอบเครื่องสีข้าว
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ปทุมวัน ต.รองเมือง
สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 10 เกวียน/วัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ทับยาว
สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 400 เกวียน/วัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ทับยาว
ทำตะแกรงเหล็กแผ่นเพื่อเป็นอุปกรณ์เครื่องสีข้าว
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.บางโพงพาง
ทำอุปกรณ์เครื่องโรงสีข้าวและโรงน้ำแข็ง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.บางโพงพาง
THE LINE