Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ เคมีภ
ผลการค้นหา เคมีภ : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 258 รายการ
เคมีภัณฑ์ (COPPER OXIDE)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
แบ่งบรรจุเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกจาก พีวีซี, ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ทำจากโลหะ เหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรมทุกประเภท บรรดาวัตถุเคมี เคมีภัณฑ์ทุกชนิด วัตถุดิบซึ่งเป็นพลาสติก บรรดาผลิตภัณฑ์พลาสติก บรรดาผลิตภัณฑ์ยางสังเคราะห์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
การเก็บรักษา ลำเลียง แยก คัดเลือก และแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.ช่องนนทรี
เคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมีซึ่งมิใช่ปุ๋ยอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ เก็บรักษา ลำเลียงฯ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.บางโพงพาง
ผสมเคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ล้างจาน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.ท่าข้าม
ผลิตเคมีภัณฑ์ใช้เป็นสารกันชื้น
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ผลิตเคมีภัณฑ์ใช้เป็นสารกันชื้น
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ทำเคมีภัณฑ์ต่างๆ เช่นเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมสีและสิ่งทอ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ซื้อมาขายไปเคมีภัณฑ์ แบ่งบรรจุเคมีภัณฑ์และประกอบเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องประดับ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ประเวศ ต.ดอกไม้
แบ่งบรรจุเคมีภัณฑ์ เช่น กรด เกลือ และโซดาไฟ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.จอมทอง ต.บางขุนเทียน
ผลิตเครื่องสำอางและเคมีภัณฑ์ในครัวเรือน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.สะพานสูง ต.สะพานสูง
ปรับปรุงคุณภาพเคมีภัณฑ์
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.สำโรงเหนือ
ซ่อมและล้างถังบรรจุน้ำมัน ถังบรรจุตัวทำละลาย และถังบรรจุเคมีภัณฑ์
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.สำโรงเหนือ
ผสมเคมีภัณฑ์เพื่อใช้ในงานสิ่งทอและผสมสี เช่น ฟูเชลอาซีเต็ด ไบเออร์ โค๊ททิ้ง
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.ท้ายบ้าน
ผลิตเคมีภัณฑ์สำหรับใช้ในการฟอกย้อมผ้า และแต่งสำเร็จผ้า
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.ท้ายบ้าน
แบ่งบรรจุเคมีภัณฑ์ เช่น ETHYLENE GLYCOL,METHY  KETONE  ฯ ล ฯ
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.ท้ายบ้าน
ผลิตเคมีภัณฑ์
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่
เคมีภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและกระดาษ
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่
ผลิตและแบ่งบรรจุเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
THE LINE