Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ แอสฟัล
ผลการค้นหา แอสฟัล : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 444 รายการ
ทำแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
จ.กรุงเทพมหานคร อ.มีนบุรี ต.แสนแสบ
ทำแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และผลิตโมดิฟายแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมร้อน ได้ปีละ 12,000 ตัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.มีนบุรี ต.แสนแสบ
ทำแอสฟัลท์ติคคอนกรีต และผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง เช่น พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป เสาเข็ม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.มีนบุรี ต.แสนแสบ
ผลิตแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองแขม ต.หนองค้างพลู
ผลิตแอสฟัลติกคอนกรีตชนิดร้อน
จ.สมุทรปราการ อ.บางบ่อ ต.เปร็ง
ผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม คือ ผลิตยางแอสฟัลท์ซีเมนต์ (ยาง AC 60/70)
จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง ต.บางจาก
ผลิตแอสฟัลท์ติคคอนกรีต
จ.นนทบุรี อ.บางบัวทอง ต.ละหาร
ผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
จ.นนทบุรี อ.บางบัวทอง ต.ลำโพ
ผลิตแอสฟัลต์ติคคอนกรีต
จ.ปทุมธานี อ.คลองหลวง ต.คลองหนึ่ง
ผลิตแอสฟัลต์ติคคอนกรีต
จ.ปทุมธานี อ.คลองหลวง ต.คลองหนึ่ง
ผลิตแอสฟัลต์ติคคอนกรีต
จ.ปทุมธานี อ.คลองหลวง ต.คลองหนึ่ง
ผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
จ.ปทุมธานี อ.คลองหลวง ต.คลองสี่
ผลิตหินผสมยางแอสฟัลท์ (Asphalt Plant)
จ.ปทุมธานี อ.ลาดหลุมแก้ว ต.คูบางหลวง
ผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
จ.ปทุมธานี อ.ลาดหลุมแก้ว ต.คูบางหลวง
ผลิตภัณฑ์แอสฟัลท์ติดคอนกรีต
จ.ปทุมธานี อ.ลาดหลุมแก้ว ต.หน้าไม้
ผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
จ.ปทุมธานี อ.ลำลูกกา ต.คูคต
ผสมแอสฟัลท์ติคคอนกรีต
จ.ปทุมธานี อ.ลำลูกกา ต.บึงคำพร้อย
ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตบล๊อก พื้นคอนกรีต ท่อคอนกรีต กระเบื้องปูพื้น กระเบื้องมุงหลังคา ท่อน้ำ บล๊อกปูน เสาปูน แอสฟัลท์คิดคอนกรีต หมอนรถไฟคอนกรีต และคอนก
จ.ปทุมธานี อ.ลำลูกกา ต.ลำลูกกา
ผลิตแอสฟัลท์คอนกรีตและผลิตโมดิฟายแอสพัลท์คอนกรีตผสมร้อน
จ.ปทุมธานี อ.ลำลูกกา ต.บึงทองหลาง
ผลิตแอสฟัลท์คอนกรีตและผลิตโมดิฟายแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน
จ.ปทุมธานี อ.ลำลูกกา ต.บึงทองหลาง
THE LINE