Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ โรงงา
ผลการค้นหา โรงงา : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 612 รายการ
ทำอุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้กับโรงงานทำน้ำแข็งและอื่น ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.ชนะสงคราม
โรงงานประกอบกิจการ เกี่ยวกับการผลิต และหรือจำหน่ายไอน้ำ กำลังการผลิต 144 ton/hour
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระโขนง ต.บางจาก
โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.มีนบุรี ต.แสนแสบ
โรงงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.คลองสองต้นนุ่น
โรงงานห้องเย็น
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
1.การประกอบกิจการรีไซเคิลน้ำมันปนเปื้อนน้ำ น้ำมันหล่อเย็น น้ำยาหล่อเย็น 2.การสกัดโลหะมีค่าจากน้ำยาชุบโลหะ 3.การนำกากตะกอนปูนขาวผลิตน้ำปูนใส 4.สกัดโลหะมีค่าจากกากตะกอนที่มีโลหะมีค่าจากโรงงานชุบโลหะ โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 5.คืนสภาพกรด-ด่างที่เสื่อมสภาพ 6.นำกากตะกอนจากการชุบโลหะมาผ่านกระบวนการอบแห้งลดความชื้น 7.ผลิตเฟอริคคลอไรด์จากกรดเกลือเสื่อมสภาพ 8.การผลิตเชื้อเพลิงทดแทน 9.การล้างบรรจุภัณฑ์ด้วยน้ำ 10.การล้างบรรจุภัณฑ์ด้วยตัวทำละลาย
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
โรงงานผลิตอาหารกึ่งสำเร็จรูป จากธัญพืช
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.ช่องนนทรี
โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซม เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ทำจากโลหะ หรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือน หรื
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.ช่องนนทรี
โรงงานห้องเย็น
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.ช่องนนทรี
หีบน้ำมันพืช รับซื้อ รวบรวมน้ำมันพืชใช้แล้ว เพื่อนำไปผ่านกระบวนการกรองแยกสิ่งเจือปน ทำความสะอาด แล้วผสมกับน้ำมันพืชที่ผลิตในโรงงานปรับปรุงคุณสมบัติให้ได้ตามที่กำหนด เพื่อขายเป็นวัตถุดิบให้กับโรงงานผลิตไบโอดีเซล
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.บางโพงพาง
ซ่อมอุปกรณ์โรงงานทำน้ำแข็ง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.คลองสาน ต.บางลำภูล่าง
โรงงานฉีดพลาสติก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.ท่าข้าม
ทำท่อระบายอากาศ และท่อระบายควันที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
โรงงานผลิต ซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์สำหรับใช้ในการกสิกรรมเกษตรกรรมโดยรับจ้างกลึง ไส ปั๊ม กัด เจาะ ตัด เชื่อมและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากโลหะแผ่นทุกชนิด
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ทำอุปกรณ์เครื่องจักรของโรงงานอาหารและยา
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ซ่อมแซมเครื่องจักรโรงงา
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ภาษีเจริญ ต.บางด้วน
พิมพ์สมุดของโรงงานต่าง ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ภาษีเจริญ ต.คลองขวาง
กลึงโลหะทุกชนิด เช่น ชิ้นส่วนเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองแขม ต.หนองแขม
ผลิตรองเท้าสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ราษฎร์บูรณะ ต.ราษฎร์บูรณะ
ซ่อมแซมเครื่องจักรกลโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ และทำถังเก็บน้ำมันพืช
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ราษฎร์บูรณะ ต.ราษฎร์บูรณะ
THE LINE