Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ไฟฟ้
ผลการค้นหา ไฟฟ้ : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 3174 รายการ
ซ่อมไดนาโมและอุปกรณ์ไฟฟ้
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.บ้านพานถม
ประกอบเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น เครื่องทำความร้อนและความเย็น ตู้ควบคุมไฟฟ้า รวมทั้งส่วนประกอบหรืออุปกรณ์สิ่งของดังกล่าว
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
ประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอิเลคโทรนิคส์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น เครื่องเสียง วิทยุ และลำโพงชนิดต่าง ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.โคกแฝด
ผลิตพลังงานไฟฟ้าขยายส่วนซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.โคกแฝด
ประกอบชิ้นส่วน อุปกรณ์ไฟฟ้
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
ผลิตรถสามล้อ สี่ล้อ ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือไฟฟ้
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
แยกสกัดโลหะมีค่า เช่น เงิน ทองแดง ทองคำ จากเศษโลหะด้วยไฟฟ้าและวิเคราะห์ปริมาณกลุ่มโลหะมีค่า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
ประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางรัก ต.มหาพฤฒาราม
ทำโคมไฟฟ้
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางรัก ต.บางรัก
ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า พัดลม ตู้เย็น
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางรัก ต.สี่พระยา
ผลิตภัณฑ์ พลาสติก เช่น ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า, ยานยนตร์, อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.อนุสาวรีย์
ซ่อมชิ้นส่วนเครื่องทุ่นแรง เครื่องส่งกำลังกล เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.อนุสาวรีย์
ประกอบเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบต่อเนื่องและเครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.อนุสาวรีย์
ผลิตตู้สวิทซ์ไฟฟ้
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.ท่าแร้ง
ผลิตเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าและเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.ท่าแร้ง
ซ่อมเคร่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ และอุปกรณ์ไฟฟ้
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.ท่าแร้ง
ผลิตและประกอบแผงวงจรไฟฟ้
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.ท่าแร้ง
ติดตั้ง ซ่อมประกอบและผลิตเครื่องจักรกล เครื่องไฟฟ้า เครื่องโทรคมนาคม เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำพุ เครื่องสูบน้ำ ตู้เหล็กรวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางกะปิ ต.หัวหมาก
ผลิตเครื่องใช้สำหรับแผงไฟฟ้า เครื่องสำหรับใช้บังคับไฟฟ้า เช่น เซอร์กิตเบรคเกอร์ คอนแทคเตอร์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ปทุมวัน ต.รองเมือง
ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ปทุมวัน ต.รองเมือง
THE LINE