Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ แอเล็ต
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

แอเล็ต

หมวดหมู่  (8) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้วยน้ำตาล กาแฟ โก
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ผลิตข้าวโพด คั่วคลุกน้ำตาล
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 113 ซอย วิเศษสุข 1 แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250
เบอร์โทร  03746541
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  2340000
จำนวนพนักงาน  30
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  225
THE LINE