Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทยเพื่อธุรกิจ
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

หมวดหมู่  (1) หนังสัตว์ ขนสัตว์ เขาสัตว์ กระดูกสัตว์ หนังเทียม
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ทำกระเป๋าหนัง
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 27/3-6 ซอย วัดสามง่าม แขวง รองเมือง เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  346000
จำนวนพนักงาน  15
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  145
THE LINE