Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ หยิมฮวดจั่น
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

หยิมฮวดจั่น

หมวดหมู่  (2) การทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ทำขอเกี่ยวกระเบื้อง
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 122-123 แขวง รองเมือง เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330
เบอร์โทร  02143437
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  370000
จำนวนพนักงาน  8
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  100
THE LINE