Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด

หมวดหมู่  (2) การอัดหรือป่นกากพืช หรือสัตว์ที่สกัดน้ำมันออกแล้ว
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ผลิตข้าวเกรียบกุ้ง ขนมคุ้กกี้ ขนมผิง และขนมข้าวโพดอบกรอบ
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 9/5 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ซอย แขวง คันนายาว เขต คันนายาว กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10230
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  0
จำนวนพนักงาน  380
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  221
THE LINE