Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท เอฟ.ซี.พี. จำกัด
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท เอฟ.ซี.พี. จำกัด

หมวดหมู่  (4) การผลิตอาหารสำเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ผลิตอาหารเสริมจากหัวพืชและเมล็ดพืช เช่น กระเทียมแคปซูล ฯลฯ ทำเครื่องสำอาง เช่น ครีมทาผิว เป็นต้น
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 23 ซอย ตาดพริ้ง แขวง บางจาก เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10260
เบอร์โทร  03327490-5
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  90000000
จำนวนพนักงาน  15
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  248
THE LINE