Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

หมวดหมู่  (1) การตัดหรือการเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท หูกระต่าย ปลอกแขน ถึงมือ ถุงเ
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ผลิตเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา ปักทอเครื่องหมายต่าง ๆ และทำกระเป๋านักเรียน (จำนวนจักรเย็บผ้า 141 เครื่อง)
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 9 ซอย - แขวง วัดราชบพิธ เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10200
เบอร์โทร  02210822
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  10101287
จำนวนพนักงาน  120
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  259
THE LINE