Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท วารี (87) จำกัด
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท วารี (87) จำกัด

หมวดหมู่  (1) การทำปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 399 หมู่ 7 ต. ท้ายบ้าน อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  1000000
จำนวนพนักงาน  7
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  223
THE LINE