Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท ทานิโอะไทย จำกัด
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท ทานิโอะไทย จำกัด

หมวดหมู่  (7) การทำผลิตภัณฑ์จากไข่ เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหารเช่น ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง ไข่เหลว เยือกแข็งหรื
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  อาหารสำเร็จรูป(ไข่นกกระทากระป๋อง แยมถั่วแดง เห็ดบรรจุกระป๋อง และผลิตภัณฑ์ข้าวโพดอ่อน)
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 512 หมู่ 4 ต. แพรกษา อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280
เบอร์โทร  0 2324 0300
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  4294967295
จำนวนพนักงาน  94
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  205
THE LINE