Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท ไทยเมชโปรดักส์ จำกัด
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท ไทยเมชโปรดักส์ จำกัด

หมวดหมู่  (3) การป่นหรือบด เมล็ดพืช หรือหัวพืช
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ย่อยเม็ดข้าวโพด
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 5 แขวง มีนบุรี เขต มีนบุรี กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10510
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  5800000
จำนวนพนักงาน  25
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  199
THE LINE