Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท สตรอง ครอป จำกัด
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท สตรอง ครอป จำกัด

หมวดหมู่  (2) การเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ผสมและแบ่งบรรจุเคมีทางการเกษตรฯ ผสมและแบ่งบรรจุปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรี และปุ๋ยชีวภาพทั้งชนิดเม็ด ชนิดน้ำ และชนิดผง
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 269/5 หมู่ 4 ต. แพรกษา อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  800000
จำนวนพนักงาน  12
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  155
THE LINE