Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท ปุ๋ยสยาม จำกัด
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท ปุ๋ยสยาม จำกัด

หมวดหมู่  (1) การทำปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ผสมปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 73/1 หมู่ 5 ต. บางรักพัฒนา อ. บางบัวทอง จ. นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11110
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  20500000
จำนวนพนักงาน  17
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  156
THE LINE