Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท เอื้อไทยกิจ โพลีแบ็ก จำกัด
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท เอื้อไทยกิจ โพลีแบ็ก จำกัด

หมวดหมู่  (1) การพิมพ์ การทำแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทำปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ผลิตถุงพลาสติก พิมพ์ถุงพลาสติก
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 265/67-69, 356, 393 ซอย ทวีวัฒนา แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทร  02-2127958-9
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  36000000
จำนวนพนักงาน  33
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  289
THE LINE