Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท บุนย์วานิช เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท บุนย์วานิช เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด

หมวดหมู่  (1) การทำอาหารผสมหรืออาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงสัตว์
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ผลิตวัสดุเติมอาหาร,สารผสมล่วงหน้า,อาหารเสริม,แร่ธาตุสำหรับสัตว์,และปุ๋ยชีวภาพ,ปุ๋ยอินทรีย์เคมี
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 47/1 หมู่ 5 ต. ไทรน้อย อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11150
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  10900000
จำนวนพนักงาน  12
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  181
THE LINE