Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท ปุ๋ยต้นโพธิ์ จำกัด
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท ปุ๋ยต้นโพธิ์ จำกัด

หมวดหมู่  (1) การทำปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยชีวภาพ
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 4 หมู่ 6 ซอย - ต. ราษฎร์นิยม อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11150
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  9500000
จำนวนพนักงาน  20
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  170
THE LINE