Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท โกรว์ เคมีคอล จำกัด
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท โกรว์ เคมีคอล จำกัด

หมวดหมู่  (1) การทำปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ผสมเคมี ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีและสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 32 หมู่ 7 ซอย - ต. คลองขวาง อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11150
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  26000000
จำนวนพนักงาน  11
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  169
THE LINE