Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท บางขันซัพพลาย จำกัด
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท บางขันซัพพลาย จำกัด

หมวดหมู่  (1) การทำปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  การทำปุ๋ยอินทรีย์ หรือแบ่งบรรจุปุ๋ย
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ - หมู่ 8 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12120
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  4000000
จำนวนพนักงาน  8
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  171
THE LINE