Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท นีโอเท็กซ์ อินดัสตรี จำกัด
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท นีโอเท็กซ์ อินดัสตรี จำกัด

หมวดหมู่  (3) การทำผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ทำผลิตภัณฑ์ผ้าเคลือบทุกประเภท ทั้งที่เคลือบด้วยสารธรรมชาติ และ/หรือ สารสังเคราะห์ และ/หรือ สารเคมี เช่น ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์, พีวีซี, เรซิ่น, สี และอื่น ๆ
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 887 หมู่ 4 ซอย - ต. หนองใหญ่ อ. หนองใหญ่ จ. ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20190
เบอร์โทร  0-
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  57500000
จำนวนพนักงาน  39
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  778
THE LINE