Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท สี่เพชรไฮแบ็ก จำกัด
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท สี่เพชรไฮแบ็ก จำกัด

หมวดหมู่  (4) การทำภาชนะบรรจุ เช่น ถุงหรือกระสอบ
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ผลิตถุงพลาสติกชนิดหูหิ้ว
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 351/51-54 ซอย เพชรเกษม 15 แขวง วัดท่าพระ เขต บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10600
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  6300000
จำนวนพนักงาน  17
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  176
THE LINE