Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทยเพื่อธุรกิจ
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

หมวดหมู่  (2) การทำขนมปังกรอบ หรือขนมอบแห้ง
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ทำขนมจากข้าวโพด
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 70/19 แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทร  02-2774003
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  2000000
จำนวนพนักงาน  10
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  192
THE LINE