Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ เล่าเทียมฉั่วจั๊ว
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

เล่าเทียมฉั่วจั๊ว

หมวดหมู่  (2) การทำผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีปั๊มหรือกระแทก
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ทำแบบพิมพ์โลหะหล่อกระเบื้อง
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 90/1 ซอย สองพระ แขวง มหาพฤฒาราม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  45000
จำนวนพนักงาน  1
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  162
THE LINE