Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท สหศิลป์แพคเกจจิ้ง จำกัด
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท สหศิลป์แพคเกจจิ้ง จำกัด

หมวดหมู่  (4) การทำภาชนะบรรจุ เช่น ถุงหรือกระสอบ
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ผลิตถุงพลาสติก
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 16/89 หมู่ 7 ซอย วงแหวนชัชวาล แขวง ท่าข้าม เขต บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10150
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  0
จำนวนพนักงาน  6
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  181
THE LINE