Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ เอกชัยค้าถัง
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

เอกชัยค้าถัง

หมวดหมู่  (4) การทำภาชนะบรรจุ เช่น ถุงหรือกระสอบ
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ผลิตถุงพลาสติก
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 59/41 หมู่ 5 ซอย แขวง แสมดำ เขต บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10150
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  9500000
จำนวนพนักงาน  6
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  166
THE LINE