Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท สยามบิ๊กแพค พลาสติก จำกัด
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท สยามบิ๊กแพค พลาสติก จำกัด

หมวดหมู่  (4) การทำภาชนะบรรจุ เช่น ถุงหรือกระสอบ
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ผลิตถุงพลาสติก
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 130 หมู่ 1 ซอย - แขวง แสมดำ เขต บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10150
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  50000000
จำนวนพนักงาน  55
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  157
THE LINE