Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งนครพลาสติก
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งนครพลาสติก

หมวดหมู่  (4) การทำภาชนะบรรจุ เช่น ถุงหรือกระสอบ
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ทำกระเป๋าพลาสติก
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 339 ซอย สันติภาพ 1 แขวง สี่พระยา เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500
เบอร์โทร  02362561
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  200000
จำนวนพนักงาน  6
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  145
THE LINE