Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท ไทยวิคเตอร์ฟู้ด จำกัด
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท ไทยวิคเตอร์ฟู้ด จำกัด

หมวดหมู่  (4) การผลิตอาหารสำเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ทำอาหารสำเร็จรูป เช่น มันทอด ข้าวโพดคั่ว
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 258 ซอย - แขวง หนองแขม เขต หนองแขม กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10160
เบอร์โทร  04455009
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  800000
จำนวนพนักงาน  21
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  188
THE LINE