Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท คาเธ่ย์ชอคโกแลตอินดัสตรีย์ จำกัด
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท คาเธ่ย์ชอคโกแลตอินดัสตรีย์ จำกัด

หมวดหมู่  (2) การทำขนมปังกรอบ หรือขนมอบแห้ง
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ทำขนมปังชนิดต่าง ๆ และผลิตข้าวโพดคั่วอบเนยบรรจุซอง
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 291 หมู่ 5 แขวง ราษฎร์บูรณะ เขต ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10140
เบอร์โทร  04627113
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  45000000
จำนวนพนักงาน  2
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  171
THE LINE