Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทยเพื่อธุรกิจ
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

หมวดหมู่  โรงงานผลิตภัณฑ์ เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพ
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ทำเครื่องปั้นดินเผา เช่น กระเบื้องประดับ ลูกกรง แจกัน
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 19/6 หมู่ 8 ซอย ลาดพร้าว 71 แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  1150000
จำนวนพนักงาน  6
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  231
THE LINE