Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ปุ๋ยอิ
ผลการค้นหา ปุ๋ยอิ : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 599 รายการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และผลิตปุ๋ยเคมี
จ.บุรีรัมย์ อ.ลำปลายมาศ ต.เมืองแฝก
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสุกร
จ.บุรีรัมย์ อ.สตึก ต.สตึก
โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์
จ.บุรีรัมย์ อ.สตึก ต.เมืองแก
ผลิตปุ๋ย (ปุ๋ยอินทรีย์)
จ.บุรีรัมย์ อ.ปะคำ ต.โคกมะม่วง
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์-อินทรีย์-เคมี
จ.บุรีรัมย์ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ ต.หนองแวง
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี และผลิตปุ๋ยเคมี
จ.บุรีรัมย์ อ.บ้านด่าน ต.ปราสาท
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
จ.สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ ต.แกใหญ่
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
จ.สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ ต.เฉนียง
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีและแบ่งบรรจุปุ๋ยเคมี โดยไม่มีการใช้แอมโมเนียไนเตรตหรือโปเตสเซี่ยมคลอเรต
จ.สุรินทร์ อ.ชุมพลบุรี ต.ชุมพลบุรี
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไก่
จ.สุรินทร์ อ.ท่าตูม ต.เมืองแก
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
จ.สุรินทร์ อ.รัตนบุรี ต.ดอนแรด
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
จ.สุรินทร์ อ.ศีขรภูมิ ต.แตล
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด
จ.ศรีสะเกษ อ.กันทรลักษ์ ต.กระแชง
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
จ.ศรีสะเกษ อ.ปรางค์กู่ ต.กู่
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
จ.ศรีสะเกษ อ.ราษีไศล ต.หนองแค
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์และผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมี
จ.ศรีสะเกษ อ.ห้วยทับทัน ต.ผักไหม
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
จ.อุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี ต.กระโสบ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
จ.อุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี ต.กุดลาด
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
จ.อุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี ต.กุดลาด
ทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
จ.อุบลราชธานี อ.โขงเจียม ต.หนองแสงใหญ่
THE LINE