Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ข้าวโพด
ผลการค้นหา ข้าวโพด : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 433 รายการ
สีข้าวโพด ทำมันเส้น
จ.เลย อ.ท่าลี่ ต.หนองผือ
สีข้าวโพด
จ.เลย อ.ท่าลี่ ต.หนองผือ
สีข้าวโพด
จ.เลย อ.ท่าลี่ ต.หนองผือ
สีข้าวโพด
จ.เลย อ.ท่าลี่ ต.หนองผือ
สีข้าวโพด
จ.เลย อ.ท่าลี่ ต.หนองผือ
ทำมันเส้น และโกดังรับซื้อเมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืช ได้แก่ เมล็ดข้าวโพด ถั่ว งา ปอ เป็นต้น
จ.เลย อ.ท่าลี่ ต.ท่าลี่
สีข้าวโพด
จ.เลย อ.ท่าลี่ ต.อาฮี
สีข้าวโพด และเก็บรักษาเมล็ดพืช หรือผลผลิตจากพืชในโกดัง
จ.เลย อ.ท่าลี่ ต.อาฮี
สีข้าวโพด
จ.เลย อ.ท่าลี่ ต.อาฮี
อบเมล็ดพืช และสีข้าวโพด
จ.เลย อ.วังสะพุง ต.วังสะพุง
อบเมล็ดพืช สีลูกเดือย ข้าวโพด และร่อนคัดคุณภาพถั่วชนิดต่าง ๆ
จ.เลย อ.วังสะพุง ต.วังสะพุง
ทำมันเส้น สีข้าวโพดลูกเดือย
จ.เลย อ.วังสะพุง ต.วังสะพุง
ผลิตหรือซ่อมแซมเครื่องจักรสำหรับใช้ในการเกษตร เช่น เครื่องสีข้าวโพด เครื่องฝานหัวมัน หางไถ และอื่น ๆ เป็นต้น
จ.เลย อ.วังสะพุง ต.วังสะพุง
บดเมล็ดข้าวโพดสำหรับผสมอาหารสัตว์เลี้ยง
จ.เลย อ.วังสะพุง ต.ศรีสงคราม
ทำอาหารบรรจุกระป๋อง เช่น หน่อไม้ ข้าวโพดอ่อน หอยทาก
จ.เลย อ.ภูกระดึง ต.ผานกเค้า
อบข้าวโพด เก็บรักษาข้าวโพด
จ.เลย อ.ผาขาว ต.ท่าช้างคล้อง
อบเมล็ดข้าวเปลือกและข้าวโพด
จ.มหาสารคาม อ.โกสุมพิสัย ต.แพง
ผลิตซอสมะเขือเทศเข้มข้น และข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง
จ.นครพนม อ.บ้านแพง ต.บ้านแพง
ทำถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือไช้ เช่น แกลบ ขี้เลื่อย ซังข้าวโพด
จ.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร ต.คำอาฮวน
อบเมล็ดพืช เช่น ข้าวเปลือก,ข้าวโพด ฯลฯ
จ.เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย
THE LINE