Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ แอ
ผลการค้นหา แอ : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 779 รายการ
ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า (ชิ้นส่วนคอมเพรสเซอร์แอร์ โคมไฟฟ้า)
จ.ชลบุรี อ.พานทอง ต.พานทอง
ผลิตแอสฟัลท์ติคคอนกรีต
จ.ชลบุรี อ.พนัสนิคม ต.หมอนนาง
ผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น เครื่องดื่มชูกำลัง น้ำหวาน
จ.ชลบุรี อ.พนัสนิคม ต.หนองเหียง
ผลิตแอสฟัลท์ติคคอนกรีต
จ.ชลบุรี อ.ศรีราชา ต.บึง
ผลิตชิ้นส่วนท่อทองแดง สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า แอร์ ตู้เย็น
จ.ชลบุรี อ.ศรีราชา ต.บึง
โรงงานผลิต ดัดแปลง ตัดแต่ง ทำให้เป็นรูปทรงที่ต้องการ ซึ่งวัสดุฟองน้ำหรือวัสดุอย่างอื่นอันมีลักษณะหรือใกล้เคียงกันเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของตู้เย็น,เครื่องซักผ้า,แอร์ ฯลฯ
จ.ชลบุรี อ.ศรีราชา ต.บึง
ปรับแต่งคุณภาพ และอบแห้งถ่านหินแอนทราไซท์ และถ่านหินบิทูมินัส
จ.ชลบุรี อ.ศรีราชา ต.หนองขาม
ผลิตชิ้นส่วนท่อทองแดง สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า แอร์ ตู้เย็น
จ.ชลบุรี อ.ศรีราชา ต.หนองขาม
ผลิตชิ้นส่วนคอมเพรสเซอร์ รถยนต์ แอร์ ตู้เย็น
จ.ชลบุรี อ.ศรีราชา ต.หนองขาม
ผลิตชิ้นส่วนคอมเพรสเซอร์รถยนต์ แอร์ ตู้เย็น และผลิตแม่พิมพ์
จ.ชลบุรี อ.ศรีราชา ต.หนองขาม
ผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
จ.ชลบุรี อ.ศรีราชา ต.บางพระ
ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อะไหล่แอร์,ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานยนต์
จ.ชลบุรี อ.ศรีราชา ต.บ่อวิน
ผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
จ.ชลบุรี อ.สัตหีบ ต.บางเสร่
ผลิตสารอะคริโลไนไตรส์ 200,000 ตัน/ปี สารเมทิลเมตะคริเลต 70000 ตัน/ปี และสารแอมโมเนียซัลเฟต 159,000 ตัน/ปี
จ.ระยอง อ.เมืองระยอง ต.ห้วยโป่ง
ผลิตแอสฟัลส์ใช้ในกิจการของบริษัท
จ.ระยอง อ.เมืองระยอง ต.ห้วยโป่ง
ผลิตแอสฟัลท์คอนกรีต
จ.ระยอง อ.เมืองระยอง ต.ห้วยโป่ง
ผลิตสารกรดไนตริกแอซิด ผลิตสารแอมโมเนียไนเตรท 
จ.ระยอง อ.เมืองระยอง ต.ตะพง
ผลิตสารคาโปรแลคตัม และผลิตปุ๋ยแอมโมเนียซัลเฟต EIA
จ.ระยอง อ.เมืองระยอง ต.ตะพง
โครงการอีเทนแครกเกอร์ (Ethylene) 1,000,000 ตัน/ปี โครงการแอลดีพีอี (LDPE) 300,000 ตัน/ปี และโครงการแอลดีพีอี (LLDPE) 400,000 ตัน/ปี
จ.ระยอง อ.เมืองระยอง ต.มาบตาพุด
ผลิตแอสฟัลท์ติคคอนกรีต
จ.ระยอง อ.แกลง ต.กองดิน
THE LINE