Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ตัด โลห
ผลการค้นหา ตัด โลห : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 1206 รายการ
รับจ้างกลึง ตัด พับ เจาะ ขึ้นรูป หรือเชื่อมโลหะทั่วไป
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่
เชื่อม และตัดโลหะทั่วไป
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่
ตัด ม้วน เชื่อม เจาะ เจียรโลห
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่
เจาะ ตัด พับ ขึ้นรูปโลหะและพ่นสีผลิตภัณฑ์โลหะ และผลิตเครื่องปรับอากาศทุกชนิด และทำผลิตภัณฑ์โลหะต่าง ๆ เช่นโคมไฟ รางสายไฟตู้คอนโทรล ฯ ล ฯ
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่
กลึง เชื่อม ไส ตัด เจาะ เจียร โลหะ เพื่อซ่อมเรือ
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่
ผลิตและจำหน่าย น้ำมันสังเคราะห์ น้ำมันพืช น้ำมันจากไขสัตว์ น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันกันสนิมต่างๆ น้ำมันตัดกลึงโลหะ น้ำมันปั้มขึ้นรูปโลหะต่างๆ
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
กลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน ตัด พบ ม้วน เชื่อม หรือทำแม่พิมพ์ และ ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อะไหล่โลหะทุกชนิด
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ทำชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการปั้มขึ้นรูป การกลึง กัด ตัด เจาะ หรือเชื่อมโลหะทั่วไป
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ปั๊ม พับ เจาะ ตัด ม้วน กลึง เชื่อมโลหะ เพื่อทำชิ้นงานโลห
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น การขึ้นรูปโลหะ ด้วยเครื่องอัดชนิดเกลียว การตัด พับ หรือม้วนโลหะ การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
กลึงและเชื่อม ตัด พับ และม้วนโลหะเพื่อทำส่วนประกอบใช้ในอาคาร
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ตัด พับ หรือม้วนโลหะ และเชื่อมโลหะทั่วไป
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ตัดซอยโลหะ แปรรูผังสแตนเลส ผลิตท่อสแตนเลส
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ทำผลิตภัฑณ์เกี่ยวกับโลหะ การกลึง กัด กลึง ตัด เจาะ เจียร หรือเชื่อมโลหะทั่วไป แม่พิมพ์โลหะและชิ้นส่วนอะไกล่รถยนต์หรือจักรยานยนต์
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
รับจ้างตัด พับ ม้วน เชื่อม กลึง ไสเหล็กและโลหะอื่นๆ
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
รับจ้างกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน เชื่อม ตัด พับ ม้วนโลหะ หรือทำส่วนประกอบอุปกรณ์สำหรับเครื่องจักร เครื่องจักรการเกษตร และทำพลาสติกเป็นรูปทรงต่างๆ
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
กลึง เจาะ ไส เจียน เชื่อม และตัดหรือม้วนโลหะทั่วไป
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ผลิตและรับจ้างผลิต ผลิตภัณฑ์หรือเคลือบด้วยพลาสติก ผลิตแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของแม่พิมพ์ ซ่อมแซมปรับปรุงแม่พิมพ์-ชิ้นส่วนอุปกรณ์แม่พิมพ์ และซ่อมแซมปรับปรุงชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์ รวมทั้งการผลิตชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์ และรับ กลึง ตัด ผลิตชิ้นส่วนเหล็กและโลหะทุกชนิด ที่เกี่ยวกับงานแม่พิมพ์
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ผลิตและรับจ้างผลิต ผลิตภัณฑ์หรือเคลือบด้วยพลาสติก ผลิตแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของแม่พิมพ์ ซ่อมแซมปรับปรุงแม่พิมพ์-ชิ้นส่วนอุปกรณ์แม่พิมพ์ และซ่อมแซมปรับปรุงชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ รวมทั้งการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ รับกลึงและตัดโลหะทุกชนิด รับชุบเคลือบผิวโลหะและพลาสติกทุกชนิด
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ตัด พับ และเชื่อมโลหะทั่วไป
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางปู
THE LINE