Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ น้ำแข็ง
ผลการค้นหา น้ำแข็ง : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 1815 รายการ
ทำน้ำแข็งได้วันละ 1278 ซอง
จ.นนทบุรี อ.ปากเกร็ด ต.ปากเกร็ด
ทำน้ำแข็งก้อนเล็ก ขนาดกำลังการผลิตรวมทั้งหมด 200 ตัน/วัน
จ.นนทบุรี อ.ปากเกร็ด ต.บางพูด
ทำน้ำแข็งซองและน้ำแข็งก้อนเล็ก
จ.นนทบุรี อ.ปากเกร็ด ต.บางพลับ
ผลิตน้ำแข็งก้อนเล็กได้ 40 ตัน/วัน
จ.นนทบุรี อ.ปากเกร็ด ต.บางพลับ
ทำน้ำแข็ง ได้วันละ 2437 ซอง
จ.ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี ต.บ้านใหม่
ทำน้ำแข็งซองได้วันละ 1012 ซอง และน้ำแข็งก้อนเล็กวันละ 150 ตั
จ.ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี ต.บ้านใหม่
ผลิตน้ำแข็งซองและน้ำแข็งหลอด
จ.ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี ต.บางปรอก
ทำน้ำแข็งซอง ได้วันละ 591 ซอง
จ.ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี ต.บ้านกลาง
ผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก
จ.ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี ต.บ้านกระแชง
การทา พ่น หรือเคลือบผิวชิ้นงาน หรือผลิตเครื่องทำน้ำแข็งหลอด เครื่องทำความเย็น เป็นต้น
จ.ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี ต.บางหลวง
ผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้วันละ 50 ตัน/วัน รวมกำลังการผลิตน้ำแข็งก้อนเล็กเป็น 170 ตัน/วัน
จ.ปทุมธานี อ.คลองหลวง ต.คลองหนึ่ง
ผลิตน้ำแข็งก้อนเล็กและน้ำแข็งซอง
จ.ปทุมธานี อ.คลองหลวง ต.คลองหนึ่ง
ผลิตน้ำแข็งซอง ได้ 1,000 ซอง/วัน และน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้ 82 ตัน/วัน
จ.ปทุมธานี อ.คลองหลวง ต.คลองหนึ่ง
ผลิตน้ำแข็งซองเพิ่มขึ้นอีก 800 ซอง/วัน รวมเป็น 3,200 ซอง/วัน
จ.ปทุมธานี อ.คลองหลวง ต.คลองสาม
ผลิตน้ำแข็งซอง ได้ 1,280 ซอง/วัน
จ.ปทุมธานี อ.คลองหลวง ต.คลองสาม
ผลิตน้ำแข็งและน้ำดื่ม
จ.ปทุมธานี อ.คลองหลวง ต.คลองสาม
ผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก
จ.ปทุมธานี อ.ธัญบุรี ต.ประชาธิปัตย์
ทำน้ำแข็งซองได้วันละ 1,320 ซอง และทำน้ำแข็งก้อนเล็กได้วันละ
จ.ปทุมธานี อ.ธัญบุรี ต.ประชาธิปัตย์
ผลิตน้ำแข็งซอง 6,000 ซอง/วัน ผลิตน้ำแข็งหลอด เพิ่มขึ้น 60 ตัน/วัน รวมเป็น 110 ตัน/วัน
จ.ปทุมธานี อ.ธัญบุรี ต.ประชาธิปัตย์
ผลิตน้ำแข็งก้อนเล็กและน้ำดื่มเพื่อบริโภค
จ.ปทุมธานี อ.ธัญบุรี ต.ประชาธิปัตย์
THE LINE