Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ กระเ
ผลการค้นหา กระเ : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 736 รายการ
ผลิตกระเป๋าหนัง
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
การค้า บริการ ผลิตผลิตภัณฑ์จากหนัง (เช่น กระเป๋าสะพาย กระเป๋าหนัง กระเป๋าเอกสาร กระเป๋า เข็มขัด อุปกรณ์สำนักงาน สายโยงกางเกง) และของชำร่วยที่ทำจากหนังแท้ หนังเทียม พลาสติก พีวีซี ไนล่อน ผ้า ยางยืด และวัสดุสำหรับการบรรจุหีบห่อ
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
กระเป๋า LUGGAGE AND BAGS ทำการค้าและบริการวัตถุดิบในการนำกระเป๋า (MATERIAL OF LUGGAGE)
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง (กระเป๋าต่าง ๆ)
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
รองเท้า ROLLER SKATES, SKATE BOARDS รองเท้ากีฬา รองเท้าชนิดต่าง ๆ และชิ้นส่วนของรองเท้า กระเป๋า และอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ ผลิตเข็มขัดรัดรองเท้าสเก็ด สกีบู๊ธ
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรองเท้าทุกชนิด,ชิ้นส่วนหมกทุกชนิด,ชิ้นส่วนถุงมือ และกระเป๋าทุกชนิด
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ (PROTECTIVE GEAR) ส่วนประกอบของรองเท้าสเก็ต (INLINE SKATE) ผลิตกระเป๋าทุกชนิด ผลิตรองเท้าทำจากหนังและผ้า ผลิตกางเกงกีฬา เสื้อกีฬา ผลิตผลิตภัณฑ์สเก็ตบอร์ด
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
เครื่องประดับที่ทำจากกระเบื้องเคลือบ
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ(อุปกรณ์จับยึด สำหรับเปิด-ปิด ประตู ลิ้นชัก ที่ทำด้วยเซรามิค,ไม้ Zinc Alloy และเครื่องสุขภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ทำด้วยเซรามิค)
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ผลิตอุปกรณ์ขอยึดกระเบื้องมุงหลังคาและอุปกรณ์เกี่ยวกับกระเบื้องมุงหลังคา
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
รับจ้างพิมพ์ เคลือบสี และทำกระเป๋าด้วยแผ่นโลหะ ผลิตภาชนะบรรจุ และชิ้นส่วนเครื่องไฟฟ้า
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
โคมไฟฟ้า กระเป๋าะแก้ว หลอดอินแคนเดสเซนต์ และหลอดฟลูออเรสเซนต์ ผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงหรือซ่อมแซม เครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ ผลิตบัลลาสต์ ผลิตไฟสัญญาณและระบบควบคุม ประกอบกิจการซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา และงานด้านวิศวกรรมสำหรับเครื่องจักร เครื่องม
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ผลิตโคมไฟฟ้า กระเปาะแก้ว
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
บรรจุหีบห่อกระเช้าของขวัญ
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ผลิตเครื่องกระเบื้องเคลือบ เช่น ถ้วย จาน ชาม และอุปกรณ์อื่นๆ
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.เทพารักษ์
ผลิตกระเบื้องแผ่นใส
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางพลีใหญ่
ทำผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์หรือหนังเทียม เช่น รองเท้า หรือชิ้นส่วนรองเท้า กระเป๋าหรือเครื่องหนังต่างๆ
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางพลีใหญ่
ประกอบกระเป๋าเอกสารและกระเป๋าเครื่องมือ
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางพลีใหญ่
ทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น เสื่อ ที่นอน รองเท้า กระเป๋า
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางพลีใหญ่
ทำเครื่องปั้นดินเผา เช่น แจกัน ที่เขี่ยบุหรี่ กระเบื้องประดับ
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางพลีใหญ่
THE LINE