Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ปุ๋ยอิ
ผลการค้นหา ปุ๋ยอิ : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 599 รายการ
ผลิตปุ๋ยเคมีผสม ปุ๋ยเคมี-อินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยน้ำ ฮอร์โมนพืช และยาฆ่าแมลงจากสารเคมีและจากสมุนไพร
จ.กำแพงเพชร อ.เมืองกำแพงเพชร ต.คณฑี
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมีเพื่อการค้าแบบผสม และวัสดุปรับปรุงดิน
จ.กำแพงเพชร อ.เมืองกำแพงเพชร ต.เทพนคร
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ - เคมี ปุ๋ยชีวภาพ
จ.กำแพงเพชร อ.เมืองกำแพงเพชร ต.เทพนคร
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมีชนิดเม็ด
จ.กำแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบุรี ต.แสนตอ
ทำปุ๋ยอินทรีย์ จากมูลค้างคาว และทำปุ๋ยจากมูลค้างคาวชนิดปั้นเม็ด และผสมปุ๋ยเคมี, ปุ๋ยอินทรีย์-เคมี พร้อมทั้งแบ่งบรรจุปุ๋ย
จ.กำแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบุรี ต.บ่อถ้ำ
การทำปุ๋ยจากมูลค้างคาว และการทำปุ๋ยจากมูลค้างคาวชนิดปั้นเม็ดและผสมปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์-เคมี และแบ่งบรรจุปุ๋ย
จ.กำแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบุรี ต.บ่อถ้ำ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
จ.กำแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบุรี ต.บ่อถ้ำ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
จ.กำแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบุรี ต.ปางมะค่า
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ - เคมี ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยน้ำ
จ.กำแพงเพชร อ.คลองขลุง ต.คลองขลุง
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
จ.กำแพงเพชร อ.ลานกระบือ ต.ช่องลม
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด
จ.กำแพงเพชร อ.บึงสามัคคี ต.ระหาน
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
จ.ตาก อ.แม่ระมาด ต.แม่จะเรา
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และเก็บรักษา หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยอินทรีย์
จ.ตาก อ.แม่สอด ต.แม่กุ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ
จ.ตาก อ.แม่สอด ต.แม่กุ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด
จ.ตาก อ.แม่สอด ต.แม่กาษา
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
จ.สุโขทัย อ.คีรีมาศ ต.สามพวง
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
จ.สุโขทัย อ.ศรีสัชนาลัย ต.บ้านตึก
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
จ.สุโขทัย อ.ศรีนคร ต.ศรีนคร
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมี
จ.พิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก ต.จอมทอง
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
จ.พิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก ต.หัวรอ
THE LINE