Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ข้าวโพด
ผลการค้นหา ข้าวโพด : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 433 รายการ
ทำขนมอบแห้ง เช่น ข้าวเกรียบ ข้าวโพดเชื่อมน้ำตาล และข้าวพอง
จ.พิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก ต.ในเมือง
อบเมล็ดพืช เช่นข้าวโพด เก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไชโล โกดังหรือคลังสินค้า
จ.พิษณุโลก อ.นครไทย ต.นาบัว
ลานตากพืชไร่ เช่น ข้าวเปลือก ข้าวโพด มันสำปะหลัง และ คัดแยกคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก
จ.พิษณุโลก อ.บางระกำ ต.บ่อทอง
อบเมล็ดพืช ร่อน คัดหรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม เช่น ข้าวเปลือก ถั่วเหลือง ข้าวโพด
จ.พิษณุโลก อ.พรหมพิราม ต.หอกลอง
อบเมล็ดพืช เช่น ข้าวโพด ข้าวเปลือก และทำมันเส้น
จ.พิษณุโลก อ.พรหมพิราม ต.ทับยายเชียง
ร่อน คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม เช่น เมล็ดข้าวโพด และสีข้าวโพด
จ.พิษณุโลก อ.วังทอง ต.แม่ระกา
เก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืชหรือผลิตผลจากพืช ในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้า คัดแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง และผสมอาหารสำหรับเลี้ยงสัตว์
จ.พิษณุโลก อ.วังทอง ต.แก่งโสภา
ทำอาหารบรรจุกระป๋อง เช่น สับปะรด ข้าวโพดฝักอ่อน และผักผลไม้บรรจุกระป๋อง
จ.พิษณุโลก อ.วังทอง ต.แก่งโสภา
ทำขนมข้าวโพดอบกรอบ และขนมจากแป้ง
จ.พิษณุโลก อ.วังทอง ต.ท่าหมื่นราม
กะเทาะเมล็ดข้าวโพด ร่อน คัด หรือแยกขนาด หรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม
จ.พิษณุโลก อ.วังทอง ต.หนองพระ
อบเมล็ดพันธุ์ สีและปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด
จ.พิษณุโลก อ.วังทอง ต.ดินทอง
เก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืช ในไซโล โกดังหรือคลังสินค้า กะเทาะเมล็ดข้าวโพด ร่อน คัด หรือแยกขนาด หรือคุณภาพของผลิตผลทางการเกษตร
จ.พิษณุโลก อ.วังทอง ต.ดินทอง
การเก็บรักษาเมล็ดพืชหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืชในโกดังและการสีข้าวโพด
จ.พิจิตร อ.ทับคล้อ ต.เขาทราย
เก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืชหรือผลิตผลจากพืชในโกดัง , สีข้าว ( กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 5 เกวียน/วัน ) , สีเมล็ดข้าวโพด และการปอกหัวพืชทำหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือ แท่ง
จ.พิจิตร อ.วชิรบารมี ต.บ้านนา
สีข้าวโพดและเก็บรักษาลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลผลิตจากพืชในโกดัง
จ.เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ ต.นาป่า
สีข้าวโพด สีถั่วเขียวและเก็บรักษาผลิตผลจากพืชในโกดัง
จ.เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ ต.นาป่า
เก็บรักษาหรือลำเรียง เมล็ดพืช หรือ ผลิตผลจากพืชในโกดังและสีข้าวโพด
จ.เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ ต.นาป่า
อบเมล็ดพืช สีข้าวโพด เก็บรักษาหรือลำเลียงพืช
จ.เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ ต.ห้วยใหญ่
สีข้าวโพด
จ.เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ ต.วังชมภู
สีข้าวโพดและเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืชหรือผลผลิตจากพืชในโกดัง
จ.เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ ต.ตะเบาะ
THE LINE