Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ กระเ
ผลการค้นหา กระเ : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 736 รายการ
ทำอุปกรณ์สำหรับใช้งานติดตั้งหรือการมุงหลังคา เช่น ตะขอเกี่ยวกระเบื้อง ตะปู
จ.ปทุมธานี อ.ธัญบุรี ต.ประชาธิปัตย์
โรงงานห้องเย็นเก็บสินค้า เช่น พริกแห้ง หอม กระเทียม
จ.ปทุมธานี อ.ธัญบุรี ต.ประชาธิปัตย์
ผลิตกระเบื้องบางปูพื้นเคลือบแผ่นฟิล์มพีวีซี
จ.ปทุมธานี อ.ธัญบุรี ต.ลำผักกูด
ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ชิ้นส่วนกระเป๋า ,ฝาขวดเครื่องดื่ม
จ.ปทุมธานี อ.ธัญบุรี ต.บึงสนั่น
ตัดเย็บผ้า เช่น ผ้าปูที่นอน ,ปลอกหมอน,ผ้าม่าน,ผ้าคลุมเตียง,เสื้อคลุมอาบน้ำ,กระเป๋าที่แขวนผ้า-ผ้านวม,รองเท้า
จ.ปทุมธานี อ.หนองเสือ ต.บึงบอน
ทำกระเป๋าจากหนังสัตว์
จ.ปทุมธานี อ.หนองเสือ ต.หนองสามวัง
ดองผักและผลไม้ เช่น มะนาว กระเทียม บ๊วย เป็นต้น
จ.ปทุมธานี อ.หนองเสือ ต.นพรัตน์
ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น กระเบื้องปูพื้น
จ.ปทุมธานี อ.ลาดหลุมแก้ว ต.คูบางหลวง
ผลิตภัณฑ์ พลาสติก เช่น กระเบื้องปูพื้น
จ.ปทุมธานี อ.ลาดหลุมแก้ว ต.คูบางหลวง
ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น กระเบื้องปูพื้น ราวบันได บัวเชิงผนัง ฯลฯ
จ.ปทุมธานี อ.ลาดหลุมแก้ว ต.คูบางหลวง
ผลิตกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา
จ.ปทุมธานี อ.ลาดหลุมแก้ว ต.หน้าไม้
ผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์ชนิดต่างๆ เช่น รถพยาบาล รถบรรทุกน้ำ รถดับเพลิง รถกระเช้า รถเรน รถบรรทุกขยะ รถบรรทุก รถบรรทุกเทท้าย ฯลฯ หรือติดตั้งอุปกรณ์พิเศษดังกล่าว
จ.ปทุมธานี อ.ลาดหลุมแก้ว ต.หน้าไม้
ผลิตกระเป๋า, เข็มขัด และเครื่องใช้จากหนัง
จ.ปทุมธานี อ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย
ผลิตกระเป๋าที่ทำจากหนังแท้ หนังเทียม
จ.ปทุมธานี อ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย
ผลิตกระเบื้องซีเมนต์ คอนกรีตบล๊อกและหินขัดสำเร็จรูป
จ.ปทุมธานี อ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย
ทำกระเบื้องหินขัด หินอ่อน และผนังห้องน้ำหินขัด
จ.ปทุมธานี อ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย
ทำส่วนประกอบชุดกระเช้าไฟฟ้า
จ.ปทุมธานี อ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย
ผลิตกระเป๋าเดินทาง หนังแท้และหนังเทียม
จ.ปทุมธานี อ.ลำลูกกา ต.บึงคำพร้อย
ผลิตกระเป๋าเดินทาง
จ.ปทุมธานี อ.ลำลูกกา ต.ลำลูกกา
ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตบล๊อก พื้นคอนกรีต ท่อคอนกรีต กระเบื้องปูพื้น กระเบื้องมุงหลังคา ท่อน้ำ บล๊อกปูน เสาปูน แอสฟัลท์คิดคอนกรีต หมอนรถไฟคอนกรีต และคอนก
จ.ปทุมธานี อ.ลำลูกกา ต.ลำลูกกา
THE LINE