Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ น้ำแข็ง
ผลการค้นหา น้ำแข็ง : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 1815 รายการ
ผลิตน้ำแข็งซอง ได้ 700 ซอง/วัน และน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้ 45 ตัน/วัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ทับยาว
ผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้วันละ 73 ตัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ทับยาว
ทำน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้วันละ 105 ตัน รวมเป็น 345 ตัน คนงานเพิ่มขึ้น 37 คน รวมเป็น 79 คน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.ช่องนนทรี
ทำแท็งน้ำ ซองน้ำแข็ง ภาชนะบรรจุแก็ส น้ำมันของเหลว ส่วนประกอบเครื่องทำความเย็นและแปรรูปโลหะต่าง ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.ช่องนนทรี
ตัดและบดน้ำแข็ง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.บางโพงพาง
ทำน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้วันละ 5 ตัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.บางโพงพาง
ทำน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้วันละ 45.2 ตัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.บางโพงพาง
รับจ้างทำภาชนะบรรจุอาหารสดใช้กับห้องเย็นและถังใส่น้ำแข็ง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.บางโพงพาง
ทำอุปกรณ์เครื่องโรงสีข้าวและโรงน้ำแข็ง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.บางโพงพาง
ทำภาชนะเครื่องใช้ เช่น หม้อ ถังน้ำแข็ง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.สัมพันธวงศ์ ต.ตลาดน้อย
ทำถังเก็บน้ำแข็ง, หม้อก๋วยเตี๋ยว, เตาปิ้งหมูสะเต๊ะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ธนบุรี ต.บุคคโล
ทำผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็นของใช้ในครัวเรือน เช่น กระติกน้ำแข็ง ตะกร้า และอื่น ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางกอกใหญ่ ต.วัดท่าพระ
ทำน้ำแข็งก้อนเล็ก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ห้วยขวาง ต.ห้วยขวาง
ทำน้ำแข็งก้อนเล็ก เพิ่มขึ้นอีก 158.50 ตัน/วัน รวมเป็น 330 ตัน/วัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ห้วยขวาง ต.ห้วยขวาง
ผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก ขนาดกำลังการผลิต 100 ตัน/วัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ห้วยขวาง ต.สามเสนนอก
ทำน้ำแข็งซอง ได้วันละ 845 ซอง และทำน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้วันละ 33.36 ตัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.คลองสาน ต.สมเด็จเจ้าพระยา
ซ่อมอุปกรณ์โรงงานทำน้ำแข็ง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.คลองสาน ต.บางลำภูล่าง
ทำน้ำแข็งซอง  1587 ซอง ต่อวัน ขยายเพิ่มทำน้ำแข็งก้อนเล็กกำลังการผลิตส่วนเดิมและส่วนขยายรวม 272  ตันต่อวัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ตลิ่งชัน ต.ตลิ่งชัน
ทำน้ำแข็งซองได้วันละ 1078 ซอง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ตลิ่งชัน ต.ตลิ่งชัน
ผลิตน้ำแข็งซอง ได้วันละ 1,992 ซอง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ตลิ่งชัน ต.ตลิ่งชัน
THE LINE