Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ข้าวโพด
ผลการค้นหา ข้าวโพด : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 433 รายการ
อบเมล็ดพืช เช่น ข้าวโพด ข้าวเปลือก ฯลฯ
จ.เพชรบูรณ์ อ.บึงสามพัน ต.หนองแจง
อบเมล็ดพืช สีข้าวโพด และเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืช ในไซโล โกดังหรือคลังสินค้า
จ.เพชรบูรณ์ อ.บึงสามพัน ต.กันจุ
อบเมล็ดพืช (ข้าวโพด)
จ.เพชรบูรณ์ อ.บึงสามพัน ต.กันจุ
สีข้าวโพดและทำมันเส้น
จ.เพชรบูรณ์ อ.วังโป่ง ต.วังหิน
อบเมล็ดพืชข้าวโพด
จ.เพชรบูรณ์ อ.วังโป่ง ต.วังโป่ง
ทำขนมข้าวโพดอบกรอบ
จ.ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี ต.หินกอง
อบและคั่ว เมล็ดพืช เช่น กาแฟ ข้าวโพด ถั่ว
จ.ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี ต.คูบัว
รับซื้อและจำหน่ายหน่อไม้ฝรั่งและข้าวโพดฝักอ่อน จำหน่ายเคมีภัณฑ์และปุ๋ยเคมี
จ.ราชบุรี อ.บ้านโป่ง ต.กรับใหญ่
ผลิตอาหารจากแป้ง และวัตถุดิบจากภาคการเกษตร เช่น ข้าว,ข้าวโพด,งา,ถั่วเหลือง ฯลฯ
จ.ราชบุรี อ.บ้านโป่ง ต.นครชุมน์
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน
จ.กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี ต.แก่งเสี้ยน
ผลิตอาหารสำเร็จรูป จากผักและผลไม้ เช่น หน่อไม้ ข้าวโพด บร
จ.กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี ต.แก่งเสี้ยน
บดใบกระถิน ข้าวโพด
จ.กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี ต.แก่งเสี้ยน
ทำผักและผลไม้บรรจุกระป๋อง เช่น ข้าวโพด
จ.กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี ต.วังด้ง
ทำข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง ขยดและถุงพลาสติก
จ.กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา ต.ท่าไม้
ทำน้ำผลไม้พร้อมดื่ม ผลไม้บรรจุกระป๋อง และข้าวโพดกระป๋อง
จ.กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง ต.วังศาลา
บดเมล็ดข้าวโพด
จ.สุพรรณบุรี อ.สองพี่น้อง ต.บางเลน
บดเมล็ดข้าวโพด ทำอาหารสัตว์
จ.สุพรรณบุรี อ.สองพี่น้อง ต.สองพี่น้อง
บดเมล็ดข้าวโพด
จ.สุพรรณบุรี อ.สองพี่น้อง ต.สองพี่น้อง
ผลิตและแปรรูปผลไม้บรรจุกระป๋อง เช่น ข้าวโพดฝักอ่อน,สับปะรด,มะละกอ,มะม่วง,ลิ้นจี่,ลำใย ผลไม้แห้ง
จ.สุพรรณบุรี อ.สองพี่น้อง ต.บ่อสุพรรณ
โม่เมล็ดข้าวโพด และพืชผลทางเกษตร
จ.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม ต.หนองงูเหลือม
THE LINE