Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ กระเ
ผลการค้นหา กระเ : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 736 รายการ
ผลิตของใช้สำหรับเด็ก หรือกระเป๋าหรือเต้นท์
จ.สระบุรี อ.เมืองสระบุรี ต.หนองยาว
ผลิตกระเบื้องซีเมนต์เส้นใย
จ.สระบุรี อ.เมืองสระบุรี ต.ตะกุด
ผลิตพรมปูพื้นรถยนต์จากยางธรรมชาติ และไนล่อน, ทำกระเป๋าและเสื้อผ้าจากผ้าฝ้ายและผ้าที่ทำจากปอ, ทำกระเป๋าและเสื้อผ้าที่ทำจากไนล่อน, การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่มห่ม หรือวัสดุอื่น เช่น พรมชนิดต่าง ๆ
จ.สระบุรี อ.แก่งคอย ต.ตาลเดี่ยว
ผลิตกระเบื้องเซรามิกส์ปูพื้นและกรุฝาผนัง
จ.สระบุรี อ.แก่งคอย ต.ตาลเดี่ยว
ตกแต่งลวดลายกระเบื้อง
จ.สระบุรี อ.แก่งคอย ต.ท่าคล้อ
การทำหัวพืชให้เป็นเส้น แว๊น, กระเทาะเมล็ดพืช, เก็บและลำเลียงพืชไร่
จ.สระบุรี อ.แก่งคอย ต.ท่ามะปราง
ผลิตกระเบื้องปูพื้นและบุผนัง
จ.สระบุรี อ.หนองแค ต.หนองปลิง
ผลิตกระเบื้องปูพื้นและฝาผนังเซรามิค (กระเบื้องปูพื้นปีละ  4,725,000 ตารางเมตร และฝาผนัง ปีละ 1,575,000 ตารางเมตร
จ.สระบุรี อ.หนองแค ต.หนองปลิง
ผลิตกระเบื้องมุงหลังคาคอนกรีต ครอบมุงหลังคา และอุปกรณ์
จ.สระบุรี อ.หนองแค ต.หนองปลิง
ออกแบบ ตกแต่ง พิมพ์ เขียน วาด ระบายสี เพ้นท์สี เคลือบสี เคลือบเงา บนเครื่องกระเบื้อง เครื่องดินเผา เซรามิค พอร์ซเลน เครื่องถ้วยชาม เครื่องลายคราม และภาชนะทุกชนิดทุกประเภท
จ.สระบุรี อ.หนองแค ต.หนองปลิง
กระเบื้องดินเผา
จ.สระบุรี อ.หนองแค ต.โคกตูม
ผลิตของใช้สำหรับเด็ก หรือกระเป๋า หรือเต๊นท์
จ.สระบุรี อ.หนองแค ต.หนองแค
ทำตาข่ายด้ายสำหรับยึดกระเบื้องโมเสก
จ.สระบุรี อ.หนองแค ต.โคกแย้
ผลิตกระเบื้องดินเผาชนิดเคลือบและไม่เคลือบ ได้ปีละ 144,000 ตัน/ปี
จ.สระบุรี อ.หนองแค ต.โคกแย้
ผลิตกระเบื้องดินเผาเซรามิคและโมเสก
จ.สระบุรี อ.หนองแค ต.โคกแย้
ผลิตกระเบื้องเคลือบ
จ.สระบุรี อ.หนองแค ต.โคกแย้
ผลิตกระเบื้อง-ผนังเซรามิค
จ.สระบุรี อ.หนองแค ต.โคกแย้
ผลิตกระเบื้องเซรามิคปูพื้นและบุผนัง
จ.สระบุรี อ.หนองแค ต.โคกแย้
กระเบื้องปูพื้น และบุผนัง
จ.สระบุรี อ.หนองแค ต.โคกแย้
กระเบื้องปูพื้นและบุผนัง
จ.สระบุรี อ.หนองแค ต.โคกแย้
THE LINE