Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ข้าวโพด
ผลการค้นหา ข้าวโพด : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 433 รายการ
บดข้าวโพด และปรับปรุงคุณภาพข้าว
จ.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม ต.ทัพหลวง
บดเมล็ดข้าวโพด
จ.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม ต.ทุ่งน้อย
การผลิต การโม่ การบด เมล็ดข้าวโพดและมันสัมปะหลัง
จ.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม ต.หนองปากโลง
บดเมล็ดพืช เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง
จ.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม ต.หนองปากโลง
ทำน้ำส้ม น้ำมะเขือเทศ น้ำตาลสด ข้าวโพดฝักอ่อน เห็ด หน่อไม้ มะม่วง บรรจุกระป๋อง
จ.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม ต.หนองดินแดง
บดเมล็ดข้าวโพดเป็นอาหารสัตว์
จ.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม ต.ลำพยา
บดเมล็ดข้าวโพด
จ.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม ต.สระกระเทียม
ผลิตอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือ ผลไม้ บรรจุกระป๋อง เช่น ข้าวโพดอ่อนกระป๋อง ถั่วงอกกระป๋อง
จ.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม ต.สวนป่าน
ผลิตผัก ผลไม้บรรจุกระป๋อง เช่น ข้าวโพดฝักอ่อน
จ.นครปฐม อ.กำแพงแสน ต.รางพิกุล
ข้าวโพดอบกรอบ ขนมอบกรอบ เวเฟอร์
จ.นครปฐม อ.นครชัยศรี ต.สัมปทวน
บดย่อยเมล็ดข้าวโพดเพื่อใช้เป็นอาหารผสมหรืออาหารสำเร็จรูปสัตว์เลี้ยง
จ.นครปฐม อ.ดอนตูม ต.ลำเหย
บดย่อยเมล็ดข้าวโพดเพื่อใช้เป็นอาหารผสม หรืออาหารสำเร็จรูปเลี้ยงสัตว์
จ.นครปฐม อ.ดอนตูม ต.ลำเหย
ผลิตอาหารสำเร็จรูปที่ทำจากแป้งข้าวเหนียว แป้งข้าวเจ้า แป้งมันสำปะหลัง แป้งสาลี แป้งข้าวโพด
จ.นครปฐม อ.บางเลน ต.บางเลน
ผลิตอาหารประเภทขนมกรอบจากแป้งข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวโพด และแป้งสาลี
จ.นครปฐม อ.สามพราน ต.ท่าข้าม
ผลิตอาหารประเภทข้าวเกรียบจากแป้งสาลี แป้งมันสำปะหลัง แป้งข้าวโพด บะหมี่กึ่ง สำเร็จรูป ขนมปังอบกรอบและเครื่องปรุงรส
จ.นครปฐม อ.สามพราน ต.คลองใหม่
ผลิตอาหารประเภทข้าวเกรียบจากแป้งสาลี แป้งมันสำปะหลัง แป้งข้าวโพด แป้งมันฝรั่ง และขนมอบกรอบ
จ.นครปฐม อ.สามพราน ต.คลองใหม่
ผลิตอาหารประเภทข้าวเกรียบจากแป้งสาลี แป้งมันสำปะหลัง แป้งข้าวโพด บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและเครื่องปรุง เช่น ซ้อสพริก ซ้อสมะเขือเทศ น้ำจิ้มไก่ ฯลฯ
จ.นครปฐม อ.สามพราน ต.ตลาดจินดา
ร่อนถั่วเขียว ถั่วเหลือง งา ถั่วต่าง ๆ เช่นถั่วดำ ถั่วแดง ถัวแขก ข้าวโพด
จ.สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร ต.ท่าทราย
ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป เช่น มันฝรั่งทอด ข้าวโพดทอด แป้งข้าวโพดทอด แป้งมันฝรั่งทอด ข้าวโพดผสมถั่วลิสงคั่วเคลือบคาราเมล ถั่วลิสงเคลือบช็อกโกเล็ต ขนมปังเวเฟอร์ ลูกกวาด ขนมปัง ขนมหวานต่าง ๆ ผลไม้ฉาบน้ำตาล ผักหรือผลไม้ดอง และอาหารว่างต่าง ๆ
จ.สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร ต.ท่าทราย
ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป เช่น มันฝรั่งทอด,ข้าวโพดทอด,แป้งข้าวโพดทอด,แป้งมันฝรั่งทอด, ข้าวโพดผสมถั่วลิสงเคลือบคาราเมล,ถั่วลิสงเคลือบช็อกโกแลต,ขนมปังเวเฟอร์,ลูกกวาด,ขนมปัง,ขนมหวานต่าง ๆ , ผลไม้ฉาบน้ำตาล,ผักหรือผลไม้ดอง และอาหารว่างต่าง ๆ
จ.สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร ต.ท่าทราย
THE LINE