Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ตัด โลห
ผลการค้นหา ตัด โลห : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 1206 รายการ
รับจ้างงานโลหะทั่วไป (การตัด พับ หรือม้วนโลหะ)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.ท่าข้าม
รับจ้างตัด กลึง กัด ไส เจียน เชื่อมโลหะและทำอะไหล่เครื่องจักร
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.ท่าข้าม
กลึง เชื่อม ตัด และม้วนโลห
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.ท่าข้าม
กลึง เชื่อม ตัด เจาะ และปั๊มโลห
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.ท่าข้าม
กลึง ไส ตัด เชื่อม และปั๊มโลหะทั่วไป
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.ท่าข้าม
กลึง เจาะ ตัด กว้าน และเชื่อมโลหะ ชิ้นส่วนลิตภัณฑ์โหละ เช่น อุปกรณ์อะไหล่รถยนต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.ท่าข้าม
กลึง เจาะ ตัด กวาน และเชื่อมโลหะ ชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ เช่น อุปกรณ์อะไหล่รถยนต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.ท่าข้าม
เชื่อม,ตัด,ม้วน พับโลห
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.ท่าข้าม
รับจ้างตัด ปั๊ม เชื่อม โลหะ ทั่วไป
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.ท่าข้าม
รีดเหล็กรูปพรรณ ตัดและพับเหล็ก ได้ปีละ 300 ตัน ม้วน เชื่อมประกอบโลหะเพื่อทำโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ทำวงกบ ประตู-หน้าต่างและปี๊มขึ้นรูปโลหะ เช่น ถังเครื่องดับเพลิง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ทำใบมีดตัดขนาดต่างๆ ด้ามมีดโกนที่เป็นโลหะหรือพลาสติก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
รับจ้างปั๊ม และตัดโลห
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ดัดและตัดโลห
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ทำของใช้จากโลหะ เช่น วงแหวน สกรู บู๊ชและตัดแต่งสิ่งพิมพ์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
กลึง กัด ไส เชื่อม ตัดโลหะ และทำของใช้จากโลห
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
กลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียนและเชื่อมโลหะทั่วไป ทำใบมีดและเครื่องตัดหญ้า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
รับจ้างตัดโลหะ กลึงไส เชื่อม และทำสกรู
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
รับจ้างกลึง ไส พับ ตัด ม้วน เชื่อมโลหะ และอะไหล่เครื่องจักร
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ตัด พับ ม้วน รีดโลห
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
รับจ้าง ตัด พับ เจาะ เชื่อม และปั้มโลหะทั่วไป
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
THE LINE