Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ กระเ
ผลการค้นหา กระเ : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 736 รายการ
ทำผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาและกระเบื้องเคลือบ
จ.ภูเก็ต อ.ถลาง ต.ศรีสุนทร
แปรรูปไม้ยางพาราเพื่อจำหน่าย ทำกระเบื้องไม้ปูพื้น บานประตู
จ.สุราษฎร์ธานี อ.พุนพิน ต.ท่าโรงช้าง
ทำกระเบื้องไม้ปูพื้น บานประตูแกะสลัก เครื่องเรือนจากไม้
จ.สุราษฎร์ธานี อ.พุนพิน ต.ท่าโรงช้าง
กระเทาะเปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์
จ.ระนอง อ.เมืองระนอง ต.บางริ้น
กระเทาะเปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์
จ.ระนอง อ.เมืองระนอง ต.บางริ้น
กระเทาะเปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์
จ.ระนอง อ.สุขสำราญ ต.นาคา
กระเทาะเมล็ดมะม่วงหิมพานต์
จ.สงขลา อ.หาดใหญ่ ต.ท่าข้าม
ผลิตอิฐและกระเบื้องดินเหนียว
จ.ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี ต.จะบังติกอ
ทำอิฐและกระเบื้องดินเผา
จ.ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี ต.จะบังติกอ
ทำอิฐและกระเบื้องดินเผา
จ.ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี ต.ตะลุโบะ
ทำอิฐและกระเบื้องดินเผา
จ.ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี ต.ตะลุโบะ
ทำอิฐและกระเบื้องดินเผา
จ.ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี ต.ตะลุโบะ
ทำอิฐดินเผาและกระเบื้องจากดินเหนียว
จ.ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี ต.ตะลุโบะ
ผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบและเครื่องปั่นดินเผา
จ.ปัตตานี อ.ปะนาเระ ต.ควน
ทำอิฐกระเบื้องดินเผา
จ.ยะลา อ.เมืองยะลา ต.สะเตง
ทำมีด พร้า จอบ เสียม ขอเกี่ยวกระเบื้อง ประตูเหล็กและเหล็กดัดต่าง ๆ
จ.ยะลา อ.เมืองยะลา ต.สะเตง
THE LINE