Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ กระเ
ผลการค้นหา กระเ : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 736 รายการ
ทำของใช้เล็ก ๆ จากโลหะ เช่น อุปกรณ์เครื่องประดับสำหรับทำกระเป๋า ได้ปีละ 1,000,000 ชิ้น
จ.กรุงเทพมหานคร อ.คลองสาน ต.คลองสาน
ทำกระเป๋าหนัง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.คลองสาน ต.บางลำภูล่าง
เย็บกระเป๋าหนังแท้และหนังเทียม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.คลองสาน ต.คลองต้นไทร
ผลิตกระเป๋าหนังสัตว์และกระเป๋าหนังเทียม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.คลองสาน ต.คลองต้นไทร
ทำเครื่องใช้เล็ก ๆ จากโลหะ เช่น หัวเข็มขัด,อุปกรณ์ตกแต่งกระเป๋า รองเท้า น๊อต สกรู
จ.กรุงเทพมหานคร อ.คลองสาน ต.คลองต้นไทร
ผลิตเครื่องหนัง เช่น กระเป๋าหนัง แฟ้มเอกสาร
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางกอกน้อย ต.บ้านช่างหล่อ
ตัดเย็บกระเป๋าชนิดต่าง ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางกอกน้อย ต.อรุณอมรินทร์
ทำเส้นใย ตีเกลียวเส้นด้าย ทำสายเข็มขัด และสายกระเป๋า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.ท่าข้าม
การตัด การเย็บกระเป๋า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.ท่าข้าม
ผลิตกระดุมโลหะ ป้าย อุปกรณ์เสื้อผ้าและกระเป๋า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.ท่าข้าม
กระเทาะเปลือกถั่วเขียว
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ทำสายเข็มขัด สายกระเป๋า สายร่มชูชีพ (เครื่องถักสายแถบ จำนวน 11 เครื่อง, เครื่องทอสายร่มชูชีพ จำนวน 2 เครื่อง)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ทำสายเข็มขัด สายกระเป๋า สายร่มชูชีพ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
การทำผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ เช่น กระเป๋าใส่เสื้อผ้า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ผลิตกระเป๋าผ้าและกระเป๋าหนังเทียม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ทำกระเป๋าหนังเทียม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ผลิตกระเป๋าชนิดต่าง ๆ เช่น กระเป๋ากีฬา กระเป๋านักเรียน กระเป๋าเดินทาง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ทำโครงกระเป๋าจากไม้และโลหะ และอุปกรณ์กระเป๋า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ทำผลิตภัณฑ์โลหะด้วยวิธีปั๊ม เช่น อุปกรณ์โลหะที่ใช้กับกระเป๋า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปและกระเป๋าผ้า (จำนวนจักรเย็บผ้า 31 เครื่อง)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ภาษีเจริญ ต.บางหว้า
THE LINE